ДЕНИ ЕН К

1616 София
ул. Резньовете 16А
Енчо Попов
Телефон: +359(2)8570946
Факс: +359(2)8570946
Постостояннотокови двигатели за зад-вижване на малки електрически трактори (влекачи, косачки за трева) с теглителна сила до 3500 килонютона. Алтернатори от серията Челинджър. Безчеткови алтернатори.