БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ

8000 Бургас
ул. Цар Петър 16
Татяна Ботева
Телефон: +359(56)844584
Факс: +359(56)844584
Елинженеринг, елобзавеждане и съпътстващи СМР и инсталационни дейности в техническата инфраструктура. Управленско консултиране.