„ ЕНЧО ПОПОВ, професор д-р на техническите науки – асоцииран член, физическо лице

1616 София
ул. „Резньовете” № 16А
Телефон: +359 2 857 0946
Мобилен: +359 888 750 154
Ръководство и участие в разработката и внедряването в производство на серии електродвигатели за металорежещи машини с цифрово програмно управление, алтернатори и стартери за леки автомобили и електродвигатели за транспортни средства. В настояще време участва в иновативни разработки на мощни автомобилни алтернатори, мотори за електромобили и електрозадвижвания за лодки в сътрудничество с фирма „АЛМОТТ ООД“-Стара Загора.