БАТЕРИЯ

1220 София
бул. Рожен 2Б
Максим Минков
Телефон: +359(2)9361515
Факс: +359(2)9360968
Производство на сухи батерии непрезареждащи се.