ЕМКА АД

5400 Севлиево
ул. "Никола Д. Петков" № 30
Иван Делчев
Телефон: +359(675) 3 28 68; +359(675) 3 28 70
ЕМКА АД е създадена през 1936 г. в гр. Сeвлиево и има повече от 80 годишна история в производството на кабели и проводници.
Фирмата е частно акционерно дружество и е в състава на Холдинг ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ АД.
● Управително тяло - Общо събрание на акционерите и Борд на Директорите.
● Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор.
● Акциите се търгуват на българската стокова борса - София.
ЕМКА АД произвежда широка гама кабели и проводници:
● Изолирани проводници и кабели;
● Емайлирани медни проводници;
● Намотъчни проводници;
● PVC компаунди за кабелното производство.
ЕМКА АД е компания, която непрекъснато се развива и се конкурира на световния пазар.