ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ

1271 София
бул. "Рожен" 41
Телефон: -359(2) 8033200; +359(2) 8033380
Факс: +359(2) 8033203
"ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС Ко. България" АД е фирма с предмет на дейност конструиране, производство, търговия и следпродажбен сервиз на:
Продукти:
-силови, разпределителни и специални трансформатори с мощност до 250 MVA и максимално напрежение до 400 КV;
-стъпални регулатори за регулиране под товар и без товар за напрежение до 245 KV и максимален ток до 2000 A;
-моно и поликристални фотоволтаични модули - 2 и 3 тоководещи шини;
-фотоволтаични инвертори - 3 kW - 500 kW;
-вятърни турбини - 1,65 MW, 2 MW и 2,5 МW

Система за управление на качеството съгласно ISO: 9001:2008
Сертификат N BG13633Q