ЕЛХИМ ИСКРА АД

4400 Пазарджик
ул. Искра 9
Росен Димитров
Телефон: +359 34444548; +359 34441751
Факс: +359 34443438; +359 34444206
Година на основаване:
1960 г.
Дейност:
Производство и продажба на стартерни,тягови,полутягови и стационарни оловно кисели акумулаторни батерии.
Продукти:
Стартерни, тягови, полутягови и стационарни оловно кисели акумулаторни батерии.