ХАЙКАД ИНФОТЕХ

4000 Пловдив
ул. Мария Кюри 1А
Елица Стоянова
Телефон: +359(32)940474
Факс: +359(32)940474
Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на най-големия концерн за разработка на системни решения за CAD CAM проектиране-фирма Dassault Systémеs. Хайкад Инфотех разпространява продуктите на Dassault Systémеs за инженерно 3D проектиране, инженерен анализ и управление на данни САТIA, 3DEXPERIENCE и 3D VIA.