ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ

1715 София
Бизнес парк, сграда 4, ет. 6
Йонуц Фаркаш
Телефон: +359(2)9329320
Факс: +359(2)9329394
Апаратура ниско напрежение, средства за автоматизация.