ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА

1220 София
ул. Локомотив 1
Александър Мавродиев
Телефон: +359(2)8105415
Факс: +359(2)8327029
Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини, диагностика , ел. измервания и изпитвания, вибродинамика и балансировка, център за изпитване на метали, превоз на тежки габаритни и извън габаритни товари с маса до 250 т.