Изложение

Национално участие в HANNOVER MESSE 2018

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международна специализирана изложба за за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2018, която ще се проведе в периода 23 – 27.04.2018 г., гр. Хановер, Германия.
Международният панаир за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2018 е най-големия и значим панаир в областта на индустриалните технологии и ободрудване в света. В последното издание през 2017 г., са участвали 6 493 изложители на 395 800 кв.м. изложбена площ и с около 222 906 делови посетители. С национални щандове са били представени над 73 държави.
На HANNOVER MESSE 2018 могат да вземат участие предприятия производители на индустриални технологии, обордване, машини, части за тях и други.

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове:
https://www.sme.government.bg/?p=39795

https://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-chujbina/panairi/Fairs-project-creation/fairs-project-creation-all/Upcoming-international-fairs-project-creation/2018/01/18/hannover-messe-2018

Дата на провеждане: 23.04.2018 г.