Обявление

Българската асоциация на електротехниката и електрониката има нов сайт https://basel.bg

Дата на провеждане: 31.12.2021 г.