Семинар

РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

На 09.03.2020 г. БАСЕЛ проведе семинар на тема: „Развитие на енергийните услуги на пазара на електрическа енергия“. Гост на събитието беше Пламен Стефанов, Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и председател на УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби. В рамките на мероприятието имаха възможност да се представят и следните фирми, членове на БАСЕЛ: ИНКОТЕКС Трейд Европа, Емсист-6, ВК Конверт и Комикон.

Дата на провеждане: 22.04.2020 г.