Покана

Покана от БТПП за участие в двустранни бизнес срещи с покрити разходи в Турция

БТПП отправя покана за участие към членовете на БАСЕЛ в двустранни бизнес срещи Match4Industry, които ще се проведат в рамките на изложение SANTEK, на 6 и 7 ноември 2019 г. в Коджели, Турция. Организатори на събитието са ABIGEM Еast Marmara и индустриалната камара в Коджели.

Насочеността на събитието е към купувачи и дистрибутори, които имат интерес за внос и партньорство с турски и други чуждестранни фирми от следните сектори и продуктови категории: автомобилен сектор, химическа индустрия, строителство и строителни материали, електроника, енергиен отрасъл, околна среда, информационни и комуникационни технологии, металообработваща промишленост, машини, пластмасови изделия и каучук, автомобилни гуми.

Поради ограниченото пространство е необходима предварителна регистрация на адрес: https://m4i2019.b2match.io/home .

Българските компании, заявили желание за участие в двустранните срещи, ще получат безплатен трансфер от летището до хотела и от хотела до мястото на брокерското събитие, преводачески услуги (от турски на английски и обратното), обяд, напитки, вечеря.

Представителите на български компании ( допуска се до един от фирма) могат да подадат заявление за покриване на разходите по настаняване, което ще включва 3 нощувки в 5-звезден хотел и ще се отпуснат от Министерство на икономиката в Турция след предварително оценяване на фирмите от търговско аташе на Турция в България.
За да кандидатствате за покриване на разходи за настаняване в Коджели, следва да попълните РЕГИСТАРЦИОННАТА ФОРМА и да я изпратите на имейл: een@bcci.bg След оценяване на всички подадени заявления одобрените фирми ще бъдат уведомени за следващите стъпки.

Разходите за пътуване до и от Коджели са за сметка на участващите фирми.

Важни дати:

4 ноември 2019г. – краен срок за регистрация в платформата:

25 октомври 2019г. – краен срок за подаване на заявление до турското търговско аташе за покриване на разходите

1 септември -5 октомври 2019г. – резервиране на двустранни срещи

Повече информация можете да намерите тук: https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=741

Дата на провеждане: 07.10.2019 г.