Обявление

Европейски ден на труда 2019

Европейски ден на труда ще се проведе на 17.09.2019 г. от 09:30 до 17:00 ч. в хотел Рамада, гр. София.

Организатори на събитието от Агенция по заетостта ще представят за първи път и онлайн платформа за участие.

Онлайн платформата „Европейски ден на труда” e създадена с цел да улеснява трудовата мобилност в рамките на Европа чрез организиране на онлайн и на място събития за набиране на персонал. Търсещите работа лица, работодателите и EURES персонала се регистрират безплатно. В рамките на определено събитие се обявяват работни места, по които търсещите работа лица могат да кандидатстват. В деня на конкретното събитие, онлайн платформата позволява да се провеждат онлайн интервюта между ТРЛ и работодатели и да се комуникира с регистрираните за събитието EURES съветници или други експерти.

Онлайн събитието вече е достъпно на следния адрес: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/european-online-job-day-sofia-2019 и е отворено за предварителна регистрация както на работодатели, така и на търсещи работа лица.

За повече информация може да се обръщате към териториалните поделения на Агенция по заетостта в цялата страна.

Дата на провеждане: 17.09.2019 г.