Покана

"БЕЗ аварии" – за правилната поддръжка на индустриални съоръжения и сгради

Първото издание на специализирания международен форум "БЕЗ аварии" ще се проведе от 14 до 15 ноември 2019 в Пловдив. Организаторите от Виа Експо привличат вниманието на индустрията и общините към тази актуална тема. Фокусът ще бъде поставен върху адекватната и регулярна поддръжка на инсталации и сгради, която осигурява рентабилност и ефективност на производството, елиминира неблагоприятните последствия за живота на хората и околната среда, спестява непредвидени разходи. "БЕЗ аварии" ще представи също така успешни стратегии и добри практики.
 
Участниците ще имат отлична възможност да: ∙ повишат своите знания; ∙ обменят професионален опит; ∙ създадат ползотворни бизнес контакти с инвеститори, експерти, потенциални клиенти и партньори.

Към кого е насочено събитието: Представители на различни индустрии като: архитектура, строителство, електротехника, отоплителни инсталации, машиностроене, автомобилна индустрия, транспорт, металургия, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, химическа и фармацевтична индустрия; дървообработване, телекомуникации, фармация, хранително-вкусова промишленост, фасилити мениджмънт, енергетика, газови и петролни компании, производство на пластмаси.

Основни акценти в конферентната програма и изложбената част:
∙ Конструкция и поддръжка на индустриални съоръжения
∙ Проектиранe, поддръжка, укрепване на сгради - нови технологии и материали
∙ Действия и оборудване за намаляване риска от аварии и пожари 
∙ Програми за финансиране

Брошура  Конференция  Изложбена част
Информация относно условията за включване в събитието на: office@viaexpo.com
Организатор: www.viaexpo.com

Дата на провеждане: 16.11.2019 г.