Панаир

75-ти МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ще се проведе в периода 23-28 септември 2019 година. Неговото 75-о издание ще предложи още повече възможности за
ефективно презентиране на фирмите и техните продукти, както и редица
привилегии за участниците. Предпоставка за това е стремежът да се
предоставят условия, които отговарят на индивидуалния профил на
всяка компания. Така всеки изложител може да намери най-удачната за него форма на представяне, за да се свърже с повече потенциални партньори и клиенти.

В рамките на МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР се организират
пет специализирани изложби:

АУТО СИТИ ПЛОВДИВ – автомобили, транспорт, оборудване
ЕНЕКО - енергетика, екология, химия, управление на водите
ИНФОТЕХ - информационни и дигитални технологии
МАШИНОСТРОЕНЕ – машини, технологии, роботи,
автоматизация
СТРОЙТЕХ - строителна техника, електротехника, материали,
инструменти, технологии

През последните години се прилагат и гъвкави изложбени
решения – тематични зони и специализирани секции, целящи да
покажат отделен сектор, за да се открои неговото присъствие в рамките на
деловия форум. Успешно се налагат и демозоните, където техниката се
показва в действие, за да се видят нейните качества. Това е част от
концепцията за индивидуализиране на участието и за подчертаване на
уникалността на фирмите.

Повече инфомация за 75-ти МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР може да намерите на адрес: http://www.fair.bg/NR/exeres/263D0911-4992-4E82-B92A-F72A0EB9F333.htm

Дата на провеждане: 28.09.2019 г.