СЪБИТИЯ

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРОЗИЯ – ЕКСПЕРТИ И ВОДЕЩИ КОМПАНИИ ОТ 9 ДЪРЖАВИ ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ В ПЛОВДИВ

Влиянието на корозията върху металите в почти всяка среда и щетите, които тя ежегодно нанася, налагат предприемане на ефективни мерки за превенция и нейното отстраняване. От 3 до 4% от брутния национа...

Дата на провеждане: 28.06.2018 г.

60-ти Международния панаир на инженерната индустрия - Бърно

Международния панаир за инженерна индустрия в Бърно ще се проведе за 60-ти път в периода 1 - 5 октомври 2018-та г. Той е един от най-големите и значими панаири, провеждани в Европа и един от най-стар...

Дата на провеждане: 01.10.2018 г.