СЪБИТИЯ

Дискусия: ПОДГОТОВКАТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ – СЛАБОСТИ И РЕШЕНИЯ С ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ

Клубът “Жени в индустрията и науката” към НТС по машиностроене организира на 20 декември (сряда) от 17.30ч. в зала No 3 на втори етаж на ул. «Г.С.Раковски»,108, дискусия с лектор Проф. д.ик.н. Елиза...

Дата на провеждане: 20.12.2017 г.