СЪБИТИЯ

MachTech Expo 2018

Специализираното изложение MachTech&InnoTech през 2018 г. ще се проведе в периода 26 -29 март. Изданието през 2018 ще представи от новости в металообработката, през иновативните софтуерни решения до п...

Дата на провеждане: 29.03.2018 г.

Национално участие в HANNOVER MESSE 2018

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни паз...

Дата на провеждане: 23.04.2018 г.