СЪБИТИЯ


Дата: 2019-06-14

75-ти МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ще се проведе в периода 23-28 септември 2019 година. Неговото 75-о издание ще предложи още повече възможности за
ефективно презентиране на фирмите и техните продукт...

Дата: 2019-09-28

61-ви Mеждународен панаир за инженерна индустрия

Международния панаир за инженерна индустрия в Бърно ще се проведе за 61-ви път в периода 7 - 11 октомври 2019-та г. Той е един от най-големите и значими панаири, провеждани в Европа и един от най-стар...

Дата: 2019-10-11

НОВИНИ


Обзор на бранш "Електротехника и Електроника" в България и ЕС

Обзор на бранш "Електротехника и Електроника" в България и Европейския съюз 2019г., разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - дългогодишен член на УС на БАСЕЛ, е публикуван на с...

Дата: 2019-05-16

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България

Принос на бранш "Електротехника и Електроника" за износа на България, разработен от БАСЕЛ под ръководството на г-н Людмил Михайлов - дългогодишен член на УС на БАСЕЛ, е публикуван на следния адрес: ht...

Дата: 2019-05-16

Заседание на УС на БАСЕЛ - 23.05. 2019 г.

По инициатива на Председателя на БАСЕЛ - г-н Румен Атанасов,
се свиква заседание на УС на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в офиса на БАСЕЛ със следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Прекратяване ...

Дата: 2019-05-14

Промени в ЗОБВВПИ и ЗМИП

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван...

Дата: 2019-05-08

Представител на БАСЕЛ в експертна комисия към НАПОО

Г-н Людмил Михайлов, дългогодишен член на Управителния съвет на БАСЕЛ, участва в експертна комисия "Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация" към НАПОО.

Дата: 2019-04-05

Пререгистрация на БАСЕЛ

Процедурите по пререгистрацията на БАСЕЛ приключиха и информация за актуално
състояние, финансов отчет и действителен собственик, съгласно Закона за
мерките срещу изпиране на пари, са публик...

Дата: 2019-03-29

БАСЕЛ представя сектор Електротехника и електроника по телевизия СКАТ

Г-н Румен Атанасов, председател на Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) и г-н Людмил Михайлов, член на УС на БАСЕЛ представиха сектор Електротехника и Електроника по теле...

Дата: 2018-10-09