СЪБИТИЯ


Общо събрание на БАСЕЛ

Уважаеми членове на БАСЕЛ,
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Света Недел...

Дата: 2020-09-04