СЪБИТИЯ


Дискусия: ПОДГОТОВКАТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ – СЛАБОСТИ И РЕШЕНИЯ С ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ

Клубът “Жени в индустрията и науката” към НТС по машиностроене организира на 20 декември (сряда) от 17.30ч. в зала No 3 на втори етаж на ул. «Г.С.Раковски»,108, дискусия с лектор Проф. д.ик.н. Елиза...

Дата: 2017-12-20

НОВИНИ


Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи п...

Дата: 2017-11-30

Състояние на икономиката на Виетнам

Информация за състоянието на икономиката на Виетнам, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според доклад на правителството на Виетнам до Националното събрание, икономиката е стаби...

Дата: 2017-11-06

Прогноза за икономическия ръст на Мианмар

Информация относно прогноза за икономическия ръст на Мианмар, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според данни от Световната банка, икономиката на Мианмар се очаква да се възста...

Дата: 2017-11-06

Инициатива на Европейската Комисия

Европейската Комисия е публикувала инициативата си от 13 септември 2017 г. (СОМ(2017)479 final подчертавайки твърдото си желание за създаване на ”Модерна, Иновативна и Устойчива Европейска Промишленос...

Дата: 2017-11-03

БАСЕЛ и ДАМТН подписаха меморандум за сътрудничество

На 18 октомври г-н Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и г-н Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и техническ...

Дата: 2017-10-18