НОВИНИ


Нотификация на ЦИЕС ЕООД по Регламент (ЕС) 2016/425 за лични предпазни средства

На 25.03.2021 г. беше обявена нотификацията на "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства на сайта на Европейската комисия NANDO...

Дата: 2021-03-29