СЪБИТИЯ


MachTech Expo 2018

Специализираното изложение MachTech&InnoTech през 2018 г. ще се проведе в периода 26 -29 март. Изданието през 2018 ще представи от новости в металообработката, през иновативните софтуерни решения до п...

Дата: 2018-03-29

Национално участие в HANNOVER MESSE 2018

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни паз...

Дата: 2018-04-23

НОВИНИ


Нови правила за защита на личните данни

На 25 май влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (GDPR) . Той касае защитата на физич...

Дата: 2018-02-09

Очаква се да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

През м.януари-февруари 2018 г. се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедурата „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 година...

Дата: 2018-02-02

Отворена е процедурата „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

До 23 април 2018 г. е отворена за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ (РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ) към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОС...

Дата: 2018-02-02

Третата тръжна процедура на ЕКА за България се отваря на 12 февруари

Трета тръжна процедура по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България ще бъде отворена на 12 февруари 2018г.
Желаещите да участват, могат...

Дата: 2018-01-31

ЗАПОЧНАХА НОМИНАЦИИТЕ ЗА ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА

За дванадесети път Българската агенция за инвестиции /БАИ/ организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2017 г....

Дата: 2018-01-19

TeleTek се преименува на TEKRA

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД ( TEKRA).
Под новия фирмен бранд TEKRA ще предлагат най-...

Дата: 2018-01-10

Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи п...

Дата: 2017-11-30

Състояние на икономиката на Виетнам

Информация за състоянието на икономиката на Виетнам, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според доклад на правителството на Виетнам до Националното събрание, икономиката е стаби...

Дата: 2017-11-06

Прогноза за икономическия ръст на Мианмар

Информация относно прогноза за икономическия ръст на Мианмар, предоставена от г-н Олег Маринов, СТИВ-Хошимин.

Според данни от Световната банка, икономиката на Мианмар се очаква да се възста...

Дата: 2017-11-06