СЪБИТИЯ


Общо събрание на БАСЕЛ

Управителният съвет на Сдружение БАСЕЛ, със седалище гр. София, бул. Александър Стамболийски 205, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на Сдружението, свиква редовно О...

Дата: 2019-02-13

НОВИНИ


Среща на БАСЕЛ с ръководството на ИАНМСП

На 8 ноември, г-н Румен Атанасов и г-н Людмил Михайлов от БАСЕЛ се срещнаха с г-н Аександър Минев - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМ...

Дата: 2018-11-09

БАСЕЛ представя сектор Електротехника и електроника по телевизия СКАТ

Г-н Румен Атанасов, председател на Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) и г-н Людмил Михайлов, член на УС на БАСЕЛ представиха сектор Електротехника и Електроника по теле...

Дата: 2018-10-09