НОВИНИ


БАСЕЛ представя сектор Електротехника и електроника по телевизия СКАТ

Г-н Румен Атанасов, председател на БАСЕЛ и г-н Людмил Михайлов, член на УС на БАСЕЛ представят сектор Електротехника и електроника по телевизия СКАТ. Предаването е излъчено в неделя (7 октомври) от 20...

Дата: 2018-10-09

БАСЕЛ и Узбекистанската държавна компания Узелтехсаноат подписаха меморандум за сътрудничество

На 12 юли БАСЕЛ и Узбекистанската държавна компания Узелтехсаноат подписаха меморандум за сътрудничество. По този начин, българските предцпиятия от сектора ще имат възможност да създадът партньорства ...

Дата: 2018-07-13

Нови правила за защита на личните данни

На 25 май влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (GDPR) . Той касае защитата на физич...

Дата: 2018-02-09

Ревизия на Нисковолтовата Директива

Една от най-важните, хармонизирани по Новата Законодателна Рамка на ЕС (NLF) за електротехническата промишленост Нисковолтова Директива 2014/35/EU (преработена от публикуването й през 1973 за първи п...

Дата: 2017-11-30