СЪБИТИЯ


РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

На 09.03.2020 г. БАСЕЛ проведе семинар на тема: „Развитие на енергийните услуги на пазара на електрическа енергия“. Гост на събитието беше Пламен Стефанов, Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и п...

Дата: 2020-04-22

НОВИНИ


ЕЛЕКТРОТЕХНИК (базиран в пивоварната на КАРЛСБЕРГ в гр. Шумен или в гр. Благоевград)

Описание на позицията
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът към всичко това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където еки...

Дата: 2020-03-21

СЕЗОНЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК (базиран в пивоварната на КАРЛСБЕРГ в гр. Благоевград)

Описание на позицията
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът към всичко това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където еки...

Дата: 2020-03-21

СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА БАСЕЛ И ИАНМСП

Изпълнителните директори на БАСЕЛ Орлин Димитров и на ИАНМСП (Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия) Бойко Таков обсъдиха мерки за разширяване на взаимодействието между две...

Дата: 2020-02-14