НОВИНИ


СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАСЕЛ С ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

Днес, 27.04.2021 г., в посолството на Република Аржентина се проведе работна среща между посланик Алфредо Атанасоф и изпълнителния директор на БАСЕЛ Орлин Димитров. В рамките на срещата бяха анализира...

Дата: 2021-04-28

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАСЕЛ

Уважаеми членове на БАСЕЛ,
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и съгл...

Дата: 2021-04-18